Hüseyin Avni LİFİJ
(1886 - 1927)
________________________________________

Desenler - Drawings
Sayfa 2 / Page 2

Sayfa/Page : 1  2

 

Büyük görüntü ve detaylı bilgi için resimlere tıklayınız.
Please click on Thumbnails for bigger image and detailed information

Afyondan Görünü - View from Afyon
D032 - (23,2 x 31,2 cm)
Kemer ve Ağaçlar - Arch and Trees
D033 - (31,4 x 21,0 cm)
Kasaba Evleri - Village Houses
D034 - (24,8 x 31,6 cm)
Süleymaniye'den Veznecilere Giren Geçit - Gateway from Suleymaniye to Vezneciler
D035 - (31,1 x 23,6 cm)
Kilise Camii - Church Mosque
D036 - (21,5 x 34,3 cm)
Gülhane'den - From Gulhane
D037 - (24,8 x 31,6 cm)
Büyük Postahane - Great Post-Office
D039 - (31,0 x 24,0 cm)
Kurban Bayramına Hazırlık - Preparation for Kurban (Sacrifice) Feast
D041 - (21,5 x 34,2 cm)
Camiye Gidenler - People Going to Mosque
D042 - (22,0 x 31,0 cm)
Ressamın Annesi (portre) - Painter's Mother (Portrait)
D043 - (38,2 x 28,3 cm)
Çalışma (Su İçen İşçi I) - Study (Drinking Worker I)
D044 - (37,0 x 27,0 cm)
Çalışma (Su İçen İşçi II) - Study (Drinking Worker II)
D045 - (36,0 x 27,0 cm)
Oturan Kadın (Annesi) - Sitting Woman (His Mother)
D046 - (47,5 x 31,8 cm)
Ayakta Şalvar Kadın - Standing Woman in Baggy Trousers
D047 - (48,0 x 31,0 cm)
Kadın Başı - Woman Head
D048 - (30,3 x 29,9 cm)
Eski Konak - Old Mansion
D049 - (52,5 x 34,8 cm)
Oturan Nü - Sitting Nude
D050 - (41,5 x 31,0 cm)
Çukurçeşme Hamamı - Cukurcesme Bath
D051 - (47,5 x 38,5 cm)
Camili Görünüm - View with Mosque
D052 - (27,0 x 47,5 cm)
Ayakta Nü - Standing Nude
D053 - (58,3 x 23,5 cm)
Banyodan Sonra - After Shower
D054 - (61,0 x 16,0 cm)
Savaş Dönüşü (eskiz) - Turn Back from War (Study)
D055 - (32,0 x 83,0 cm)
Çeşmeden Su Taşıyanlar - People Carrying Water from Fountain
D056 - (23,6 x 31,1 cm cm)
Çardak Altında Kadın - Woman Under Bower
D057 - (29,0 x 22,7 cm)
Düşünen Kadın - Thinking Woman
D058 - (29,0 x 22,7 cm)
Ağaçlar İçinde Mezarlık - Graveyard Under Trees
D065 - (22,8 x 29,3 cm)
Üsküdar Şemsi Paşa - Uskudar Semsi Pasa
D073 - (7,3 x 8,2 cm)
 
Görünüş (Yol, Ağaçlar ve Köşk) - View (Road, Trees and Mansion)
D083 - (28,7 x 23,8 cm)
Hamur Yoğuran Kadın - Woman Kneading Dough
D095 - (22,5 x 13,5 cm)
 

RESİMLER / PAINTINGSANA-SAYFA / HOME-PAGE