Hüseyin Avni LİFİJ
(1886 - 1927)
________________________________________

Yağlıboya Resimler - Oil Paintings
Sayfa 1 / Page 1

Sayfa/Page : 1  2  3  4  5  6
 

Büyük görüntü ve detaylı bilgi için resimlere tıklayınız.
Please click on Thumbnails for bigger image and detailed information

Set Üstünde Evler - Houses on Elevation
001 - (17,8 x 19,9 cm)
Vefa'dan Fatih Camii - Fatih Mosque viewed from Vefa
002 - (10,9 x 24,1 cm)
Mesire Yerinde Kadınlar - Women at a Resort
003 - (22,6 x 25,0 cm)
Bahçede Çıkmalı Ev / House in Garden
004 - (21,0 x 18,6 cm)
Haliç'ten Fantastik Görünü I - Fantastic View from Haliç I
005 - (16,7 x 34,9 cm)
Haliçten Zindan Hanı - Zindan Han from Halic
006 - (11,9 x 34,5 cm)
Tahayyül - Imagination
007 - (21,3 x 32,7 cm)
Testili Aşıklar / Lovers with Crock
008 - (24,5 x 42,1 cm)
Anadolu Kenti - Town in Anatolia
009 - (25,8 x 20,5 cm)
Öğle Sıcağında Köy / Village at Noon Heat
010 - (22,3 x 26,9 cm)
Mezarlıkta Harabe / Ruin in Graveyard
011 - (26,6 x 35,6 cm)
Mezarlıktakı Ateş - Fire in Graveyard
012 - (22,2 x 28,6 cm)
Adsız - NoName
013 - (50,0 x 41,0 cm)
Balkonda Üç Genç Kadın - Tree Young Women on Balcony
014 - (28,2 x 38,3 cm)
Kale Yakınında Konak / Mansion Near Castle
015 - (17,9 x 23,7 cm)
Mahalle Çeşmesi - Quarter Fountain
016 - (17,1 x 22,8 cm)
 
Revaklı Medrese Avlusu - Porched Garden of Theological School
017 - (32,4 x 26,4 cm)
Haseki Hamamı / Bathhouse in Haseki
018 - (28,3 x 21,5 cm)
Ovada Köy - Village at Lowland
 019 - (16,5 x 20,5 cm)
Adsız - NoName
020 - (15,9 x 21,8 cm)
Arkeoloji Müzesi Bahçesinde Öğrenciler- Students in the Garden of Archeological Museum
021 - (26,3 x 33,7 cm)
Kariye'den Fatih Camii - Fatih Mosque from Kariye
022 - (18,0 x 23,9 cm)
Tulumcu Hüssam Camii - Tulumcu Hussam Mosque
023 - (14,7 x 18,3 cm)
Karlı Havada Köy - Village on Snowy Weather
024 - (12,7 x 18,5 cm)
Sultan Selim'den Fatih Camii - Fatih Mosque viewed from Sultan Selim
025 - (13,0 x 17,9 cm)
Nef'i Devrinden Bir Sahife İçin Etüt - Survey for A Page from Age of Nef'i
026 - (12,2 x 25,6 cm)
Vefa'da Kış - Winter in Vefa
027 - (13,8 x 21,1 cm)
Karda Ağaç Gölgeleri - Tree Shadows on Snow
028 - (12,3 x 19,7 cm)
Kale Dibinde Mezarlı Yaşam - Life with graves beneath the castle
029 - (14,9 x 20,4 cm)

Anadolu'da Köy - Village in Anatolia
030 - (17,9 x 25,7 cm)

GERİ / BACKRESİMLER / PAINTINGSANA-SAYFA / HOME-PAGEİLERİ / NEXT

Hit Counter