Hüseyin Avni LİFİJ
(1886 - 1927)
________________________________________

Yağlıboya Resimler - Oil Paintings
Sayfa 3 / Page 3

Sayfa/Page : 1  2  3  4  5  6
 

Büyük görüntü ve detaylı bilgi için resimlere tıklayınız.
Please click on Thumbnails for bigger image and detailed information

Adsız - NoName
061 - (18,4 x 11,0 cm)
Lalelide Akşam - Evening at Laleli
062 - (24,2 x 16,6 cm )
Gece ve Bacalar - Night and Chimneys
063 - (17,9 x 13,6 cm)
Kanuni Sultan Türbesi - Tomb of Kanuni Sultan
064 - (21,8 x 15,4 cm)
Lalelide Kar - Snow at Laleli
065 - (19,8 x 13,7 cm)
Kanuni Sultan Türbesinde Hoca - Hodja (Priest) at Kanuni Sultan Tomb
066 - (39,0 x 29,0 cm)
Edirneden Görünü - View from Edirne
067 - (11,8 x 18,0 cm)
Yıldız Parkı - Yıldız Park
068 - (17,0 x 25,6 cm)
Adsız - NoName
069 - (18,1 x 12,3)
Tulumcu Hüssam Camii ve Serviler - Tulumcu Hussam Mosque and Cypresses
070 - (14,7 x 18,3 cm)
Karanlıkta Çıkmalı Ev - House with Bow-window in Darkness
071 - (23,0 x 17,0 cm)
Gece ve Evler - Night and the Houses
072 - (22,2 x 17,1 cm)
Anadolu Yakasından - Anatolian Side
073 - (18,0 x 24,0 cm)
Yıkık Minare - Broken Minaret
074 - (19,1 x 12,9 cm)
Ağaçlıkta Kadınlar - Women under Trees
075 - (16,0 x 21,6 cm)
Köy Meydanı - Village Square
076 - (17,9 x 25,8 cm) 
Bozkırda Akşam - Evening at Moorland
077 - (13,1 x 18,6 cm)
Ağaçlı Görünü - View with Tree
078 - (16,7 x 21,1 cm) 
Gece ve Kandil - Night and Minaret Lights
079 - (18,2 x 27,0 cm)
Dükkanlar - Shops
080 - (17,6 x 26,4 cm)
Medrese Avlusundan İzlenim - Impression from the Mosque Yard
081 - (18,9 x 13,0 cm)
Kış Günü Türbe Önünde - In Front of Tomb in Winter
082 - (28,1 x 45,5 cm)
Kemerli Kapı Yanında Fesli Adam - Man with Fez in front of Arched Door
083 - (31,4 x 21,9 cm)
Servi ve Minare - Cypress and Minaret
084 - (34,0 x 21,6 cm)
Dolunaylı Gecede Çeşme Başında - At the Fountain on a Full Moon Night
085 - (28,0 x 19,8 cm)
Kağnılı Yolculuk - Travel with Ox-Cart
086 - (9,0 x 13,9 cm)
Topkapı Sarayında Gece - Night at Topkapi Palace
087 - (14,6 x 9,7 cm)
Bekleyen Köylü Kadın - Waiting Village Woman
088 - (9,0 x 14,0 cm)
Ankarada Sokak - Street in Ankara
089 - (13,9 x 9,0 cm)
Manda - Water-Buffalo
090 - (13,9 x 9,0 cm)

GERİ / BACKRESİMLER / PAINTINGSANA-SAYFA / HOME-PAGEİLERİ / NEXT

Hit Counter