Hüseyin Avni LİFİJ
(1886 - 1927)
________________________________________

Yağlıboya Resimler - Oil Paintings
Sayfa 4 / Page 4

Sayfa/Page : 1  2  3  4  5  6
 

Büyük görüntü ve detaylı bilgi için resimlere tıklayınız.
Please click on Thumbnails for bigger image and detailed information

Yedikulede Kilise - Church in Yedikule
091 - (9,0 x 13,9 cm)
Köylü Kadın ve Kağnı - Village Woman and Ox-Cart
092 - (9,0 x 13,9 cm)
Süleymaniyede Akşam Üstü - Evening Time at Suleymaniye
093 - (12,8 x 20,1 cm)
Kağnı - Ox-Cart
094 - (9,0 x 13,9 cm)
Servili Mescit - Small Mosque with Cypress
095 - (13,9 x 9,0 cm)
Kanuni Sultan Türbesinden İzlenim - Impression from Kanuni Sultan Tomb
096 - (15,0 x 10,0 cm)
Adsız - NoName
097 - (12,1 x 17,8 cm)
Zeyrekten Görünü - View from Zeyrek
098 - (16,8 x 12,9 cm)
Sakarya'da Akşam - Evening at Sakarya
099 - (9,0 x 13,9 cm)
Akşam Üstü Tahayyül - Imagination at Evening
100 - (9,0 x 14,0 cm)
Çalgıcı (Alegori) - Musician (Allegory)
101 - (32,0 x 23,0 cm)
Kayalıklarda - By the Rocks
102 - (13,0 x 18,1 cm)
Karda Çocuk - Boy on Snow
103 - (9,0 x 13,9 cm)
Vefa'da Akşam - Evening in Vefa
104 - (8,7 x 14,0 cm)
Zeyrek'ten Fatih Camii - Fatih Mosque from Zeyrek
105 - (9,0 x 13,9 cm)
Sur Dışından - Outside Citywalls
106 - (10,6 x 17,5 cm) 
Akşama Doğru Yangın - Fire Towards Evening
107 - (8,8 x 15,1 cm)
Evler Arkasında Cami - Mosque Behind the Houses
108 - (11,9 x 15,1 cm) 
Karlı Görünü - Snowy View
109 - (12,9 x 22,5 cm)
Akşam Işığı - Evening Light
110 - (9,6 x 15,0 cm)
Köyde Yangın - Fire in Village
111 - (8,5 x 17,0 cm)
Bacalar - Chimneys
112 - (9,0 x 13,9 cm)
Bahçede Ev - House in Garden
113 - (9,0 x 9,6 cm)
Surlar - Citywalls
114 - (13,8 x 8,8 cm)
Günbatarken Yeni Postane - The New Posthouse by Sunset
115 - (16,6 x 13,1 cm)
Çınarlı Meydanda Mescit - Small Mosque at Square with Plane-tree
116 - (18,9 x 26,6 cm)
Sakarya'da Kış - Winter at Sakarya
117 - (9,0 x 13,9 cm)
Duvar Dibinde Kadın - Woman by the Wall
118 - (13,6 x 8,9 cm)
Anadoluda Çarşı - Shop in Anatolia
119 - (8,9 x 13,9 cm)
Fatih Camii ve Kuruçeşme Hamamı - Fatih Mosque and Kuruçeşme Bath
120 - (19,1 x 27,7 cm)

GERİ / BACKRESİMLER / PAINTINGSANA-SAYFA / HOME-PAGEİLERİ / NEXT

Hit Counter