Hüseyin Avni LİFİJ
(1886 - 1927)
________________________________________

Eskizler - Sketches
Hüseyin Avni Lifij, boyutları yaklaşık olarak 8x13 cm dolaylarında olan,
hep yanında bulundurduğu bloknotlara sayısız desen çalışmaları
yapmıştır.
Bu bloknotlardan gelişigüzel seçilmiş bazı
çalışmaları, bu safyalarda bulabilirsiniz.

Hüseyin Avni Lifij has made hundreds of sketches on blocknotes he was carrying by him.
The average dimensions of the bloknotes are about 8x13 cm. In these pages you can
find some of those sketches, which are chosen at random from those blocknotes.

Sayfa 1 / Page 1

Sayfa/Page  1  2  3

Daha büyük izlemek için resimlere tıklayınız.
Please click on pictures to enlarge

GERİ / BACKRESİMLER / PAINTINGSANA-SAYFA / HOME-PAGEİLERİ / NEXT